Do all roads lead to Rome?

by Caleb

The legions of men who blithely assert that all religions lead to God in the end are right in this: that the many varied roads mapped and traveled by men in their attempt to reach God merely merge into one wide way. The exception invariably overlooked is Christ: the narrow road that God mapped and traveled to reach lost men.

Dinlerin hepsini zaten Tanrı’ya ulaşır diye israr eden insanların tasasız kalabalıkları yalnız şunda doğrulardır: Tanrı’ya ulaşmaya girişimde bulunan insanların çok çeşitli çizdiği ve seyahat ettiği yoların tümü ancak geniş bir yol oluşturmak üzere birleşir. Devamlı gözden kaçan istisna, Mesih’tir: Tanrı’nın, kaybolan insanlara ulaşmak üzere çizdiği ve seyahat ettiği dar yolu.