Do all roads lead to Rome?

All the world’s religions are but man’s attempts to create a road to God. Christ is the road God paved to reach men.

The legions of men who blithely assert that all religions lead to God in the end are right in this: that the many varied roads mapped and traveled by men in their attempt to reach God merely merge into one wide way. The exception invariably overlooked is Christ: the narrow road that God mapped and traveled to reach lost men.

Dinlerin hepsini zaten Tanrı’ya ulaşır diye israr eden insanların tasasız kalabalıkları yalnız şunda doğrulardır: Tanrı’ya ulaşmaya girişimde bulunan insanların çok çeşitli çizdiği ve seyahat ettiği yoların tümü ancak geniş bir yol oluşturmak üzere birleşir. Devamlı gözden kaçan istisna, Mesih’tir: Tanrı’nın, kaybolan insanlara ulaşmak üzere çizdiği ve seyahat ettiği dar yolu.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *