The second Adam / İkinci Adem

by Caleb

From the day Adam donned the first rags to hide his shame so has every man ever sought to guise his depravity. History is littered with tales of meanest peasant and richest king who but scraped together the means to salvage their own honor by bartering another’s shame. All but one man. The second Adam willingly shed His perfect covering of glory that hid no fault so we might behold Him. And because our wretched states cannot abide such perfection we cast Him out and crucified Him. Yet by His death the veil between heaven and earth was torn asunder and The Way for our redemption was revealed. Come sinner! Cast aside your rags, take up your cross and follow Jesus.

Adem utancını gizlemek için ilk paçavra giyindiği günden beri soyundan gelen her adam günahkarlığını saklamaya çabalar. Tarih, kendi onuru kaybetmemek amacıyla başkasının utancını takas eden mahrum köylülerin ve zengin kralların hikâyeleriyle doludur. Tek bir adam hariç. İkinci Adem, biz kendini görebilelim diye gönül rızasıyla hiç bir kusuru kaplanmayan mükemmel görkem örtüsünü bıraktı. Biz ise, sefil günahkâr halimizin O’nun mükemmelliğine katlanamadığından dolayı O’nu dışlanıp çarmıha gerdik. Fakat O’nun ölmesiyle cennet ile dünya arasındaki peçe yırtıldı ve kurtuluşumuzun Yol’u açığa vuruldu. Gel günahkâr! Paçavralarını terk edin ve çarmıhını yüklenip İsa’yı izleyin!